За нас


Български фермерски съюз

 Съюз на прогресивните земеделци


Създадохме Български фермерски съюз с ясната цел да обединим земеделския сектор. През последните години се затвърди мнението, че аграрната политика има непрестанна необходимост от синхронизация спрямо новите политики и най-вече към утвърждаване на отрасъла като устойчив и високоефективен сектор. Ето защо Български фермерски съюз е новият и различен подход, който очертава пътя за нова конструкция на сектора на национално и европейско ниво. И да даде правилния ориентир за развитието на земеделието у нас.


Основни цели на БФС са:

Изпълнение на дейности по развитие на селските райони

в съответствие с най-добрите екологични практики, чрез създаване на алтернативна заетост, диверсификация на икономическите дейности и създаване на необходимата инфраструктура.

Подпомагане развитието на ефективно земеделско производство и преработвателен сектор

чрез подобряване на пазарната и технологична инфраструктура, както и стратегическа инвестиционна политика.


Структура на БФС


 

Георги Стоянов

Председател на БФС

+359899853953


 

Атанас Керезов

Член на УС


Иван Механджийски

Член на УС


Петър Лазаров

Член на УС


Илияна Илиева

Член на УС