Uncategorized

април 26, 2024

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план, за проверките, намаления на плащанията и реда за налагане на административни санкции

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни […]
април 19, 2024

МЗХ публикува за обществено обсъждане изменение в интервенциите „Биологично растениевъдство“ и Биологично пчеларство“

Министерство на земеделието и храните публикува за обществено обсъждане проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2023 г. за условията и […]
март 18, 2024

Земеделската комисия единодушно прие на първо четене промените в закона за земята

При необичайно масова обществена активност премина първото четене на промените в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), които бяха приети единодушно с 14 […]
март 18, 2024

ЕК предложи знаково преразглеждане на разпоредби от ОСП

Европейската комисия предложи да бъдат преразгледани някои разпоредби на Общата селскостопанска политика (ОСП), за да се опрости тя, като същевременно се поддържа силна, устойчива и конкурентоспособна […]
март 16, 2024

Добри земеделски и екологични условия

Стандартите за поддържане на добро земеделско и екологично състояние ( ДЗЕС ) са част от системата за предварителни условия (чл.12 от Регламент (ЕС) 2021/2115 на Европейския […]