Момчил Христов

март 18, 2024

Земеделската комисия единодушно прие на първо четене промените в закона за земята

При необичайно масова обществена активност премина първото четене на промените в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), които бяха приети единодушно с 14 […]