Защо този форум е за теб?

Събитието е със свободен достъп!

Част от мисията на Български фермерски съюз е да информира и подобрява конкурентноспособността на земеделските стопани, производители, преработватели и търговци. Поставихме си  амбициозната задача да проведем Национална информационна кампания, тясно свързана с всички възможности, от които заетите в сектора могат да се възползват през 2023
Основните теми, които ще бъдат разгледани са:

 • „Очаквания към старта на Кампания 2023 – възможности и основни предизвикателства за агросектора“

 • "Възможности за подкрепа на агросектора чрез Плана за възстановяване и устойчивост на България“

 • „Съвместимост на проектите с Принципа за „Ненанасяне на значителни вреди“, Таксономия – въглеродни кредити“

В тях ще се включат водещи експерти от различни дирекции на Министерство на земеделието.


 

 


Партньори


График:


Пазарджик


07.03. (вторник)

Конферентна зала - хотел "Хебър"


Стара Загора


08.03. (сряда)

Конферентна зала - хотел "Верея"


Пловдив


09.03. (четвъртък)

Зала "Пловдив" - Международен панаир Пловдив


Бургас


14.03. (вторник)

Хотел БългарияШумен


15.03. (сряда)

Регионална библиотека "Стилиян Чилингиров"


Добрич


16.03. (четвъртък)

Областна администрация Добрич


Хасково


21.03. (вторник)

парк-хотел “Европа”


Кърджали


22.03. (сряда)

хотел “Арпезос” - конферентна залаСмолян


23.03. (четвъртък)

Областна администрация Смолян - зала 201


Плевен


28.03. (вторник)

хотел “Ростов”


Перник


29.03. (сряда)

Зала "Панорама"


Благоевград


30.03. (четвъртък)

конферентна зала - Югозападно държавно предприятие (ЮЗДП)Видин


04.04. (вторник)

Заседателна зала на Общински съвет - Видин

ВАЖНО: Събитието ще започне в 11:00 часа


Сoфия


06.04. (четвъртък)

СПА хотел “Царско село”


Програма

Регистрация и официално откриване

9:30 – 10:00 - Регистрация и настаняване на участниците
10:00 - 10:15 - Официално откриване
Кои сме ние и каква е нашата мисия? Георги Стоянов, Председател на БФС

ПАНЕЛ 1 - "Очаквания към старта на Кампания 2023 - възможности и основни предизвикателства за агросектора."

10:15 – 11:00 - Новите интервенции и правила при директни плащания и агроекология за 2023:
Подтеми:
 • - Как да подадем заявление за подпомагане – Кампания 2023 ?
 • Какви интервенции да заявим за подпомагане ?
 • Какви изисквания трябва да спазват земеделските стопани ?
 • Какъв размер на подпомагането ще получат земеделските стопани ?
Лектори:
 • Аделина Стоянова, директор на дирекция „Директни плащания“, МЗм
 • Петър Кировски, директор на дирекция „Растениевъдство“, МЗм
11:00 - 11:15 - Дискусия въпроси и отговори
Възможност за задаване на въпроски към лекторите.
11:15 – 12:00 - Консултантски пакети за Кампания 2023 – директни плащания
Подтеми:
 • Земеделско стопанство до 10 ха;
 • Земеделско стопанство до 30 ха;
 • Земеделско стопанство над 30 ха;
 • Смесено земеделско стопанство – площи и животни;
 • Земеделско стопанство – биологично производство;
Лектор:
 • Георги Стоянов – председател на БФС
12:00 - 12:30 - Кафе - пауза
Възможност за мрежуване и разговор с лектори и участници.

ПАНЕЛ 2 - Възможности за подкрепа на агросектора чрез Плана за възстановяване и устойчивост на България.

12:30 – 13:15 - Нови възможности за подкрепа на инвестиции в агросектора през 2023 г. чрез Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ).
Подтеми:
 • - Инвестиции за агросектора чрез „Фонд за насърчаване на технологичния и екологичен преход на селското стопанство“ от ПВУ
 • Очаквани приеми и договориране през 2023 г.; крайни срокове за изпълнение на проектите
 • демаркациия и допълняемост на инвестиции по ПВУ, ПРСР 2014-2020 и Стратегическия план, включително контрол
Лектор:
 • Елена Иванова, директор на дирекция „Развитие на селските райони“, МЗм
13:15 - 13:30 - Дискусия въпроси и отговори
Възможност за задаване на въпроски към лекторите.

ПАНЕЛ 3 - Съвместимост на проектите с Принципа за „Ненанасяне на значителни вреди“ Таксономия – въглеродни кредити

13:30 – 14:15 - Експертна оценка относно съвемстимостта на проектите финасирани по ПВУ с Принципа за „Ненанасяне на значителни вреди“
Подтеми:
 • Защо е необходима тази оценка?
 • В кои случаи се изисква?
 • Как се прави ?
 • Консултантски пакет за изготвяне на експертна оценка.
Лектор:
 • Николай Вюстен, БФС
14:15 - 14:30 - Дискусия въпроси и отговори
Възможност за задаване на въпроски към лекторите.

Заключителна дискусия – въпроси и отговори

14:30 – 15:00 - Дискусия – въпроси и отговори
Въпроси и отговори.

Лектори

Георги Стоянов

Български фермерски съюз


Елена Иванова

директор на дирекция „Развитие на селските райони“


Николай Вюстен

Български фермерски съюз


Петър Кировски

Министерство на земеделието


Аделина Стоянова

директор на дирекция „Директни плащания“, МЗм


Регистрация

 
Събитието е със свободен достъп!

За да участвате обаче, е необходимо ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ! Спестете си време и се регистрирайте бързо и удобно още днес, защото местата в залите са ОГРАНИЧЕНИ!