Национален конкурс „Фермерството и младите хора“


Български фермерски съюз

 Съюз на прогресивните земеделци


Създадохме Български фермерски съюз с ясната цел да обединим земеделския сектор. През последните години се затвърди мнението, че аграрната политика има непрестанна необходимост от синхронизация спрямо новите политики и най-вече към утвърждаване на отрасъла като устойчив и високоефективен сектор. Ето защо Български фермерски съюз е новият и различен подход, който очертава пътя за нова конструкция на сектора на национално и европейско ниво. И да даде правилния ориентир за развитието на земеделието у нас.

Една от най-големите земеделски организации в България

За двете години, в които Български фермерски съюз е съществувал, ние заедно успяхме да основем структури из цяла България, подпомагащи локалните фермери. Организацията се стреми да информира земеделците за промените, възможностите и трудностите в сектора, както и да указва помощ на всеки, които е установил, че има нужда от такава.

Основни цели на БФС са:

Изпълнение на дейности по развитие на селските райони

в съответствие с най-добрите екологични практики, чрез създаване на алтернативна заетост, диверсификация на икономическите дейности и създаване на необходимата инфраструктура.

Подпомагане развитието на ефективно земеделско производство и преработвателен сектор

чрез подобряване на пазарната и технологична инфраструктура, както и стратегическа инвестиционна политика.


Членове на Копа Коджека

 „От създаването на съюза гледаме в тази посока – да станем част от голямото семейство на Copa-Cogeca. Така ще отговорим на очакванията на всички наши членове – не просто да поставим проблемите на агросектора в страната ни на европейско ниво, а да може да попиваме опит и прилагаме успешни практики от всички останали държави“.

- Георги Стоянов
  Председател на БФССтруктура на БФС


Георги Стоянов

Председател на БФС

+359 899 853 953


Катя Новоселска

Главен секретар на БФС

+359 888 471 902Преслав Борисов

Член на УС


Управител и едноличен собственик на капитала на "ДЕПАС АГРО" ЕООД

Петър Лазаров

Член на УС


Земеделски производител

Атанас Керезов

Член на УС


Управител и едноличен собственик на капитала на БУЛ БИЛДИНГ КЪМПАНИ ЕООД

Николай Иванов

Член на УС


Управител и съдружник в "АГРОЛЕС 2014" ООД, познати под търговска марка Щастливата ферма

Тодор Бъзински

Член на УС


Гл. мениджър на Боровица ЕООД

Николай Вюстен

Член на УС


Управител и едноличен собственик на капитала на "БЪЛГЕРИЪН ФИШ ФАРМС" ЕООД

Ваня Боюклиева

Член на УС


Зам. Председател на Централен кооперативен съюз