Български фермерски съюз ще си партнира с френски организации

Положителен резултат за фермерите в ЕС‼️
март 1, 2024
Български фермерски съюз подкрепя мерки за защита на земеделския сектор на национално и европейско ниво
март 6, 2024