Свикване на Общо събрание на Български фермерски съюз [Покана]