Свикване на Общо събрание на Български фермерски съюз [Покана]

Предложението за създаването на агрохранителна верига трябва да влезе в закон или в наредба.
август 18, 2023
Български фермерски съюз ще участва в общонационалния земеделски протест
септември 16, 2023