Български фермерски съюз учреди нова структура в Петрич