Висок интерес към информационната кампания на Български фермерски съюз „Възможности за подкрепа на земеделските стопани – 2023 г.“