Български фермерски съюз и Националната камара на минералните води в България подписаха меморандум за сътрудничество