ДФ „Земеделие“ изрази готовност за съвместна работа