Голям интерес за участие на фирми и асоциации в БФС