Съветнически пакет - Директни плащания


Кампания 2023


Български фермерски съюз предлага консултации за всички схеми и мерки, за които може да се кандидатства по кампания 2023. Земеделските стопани могат да се възползват от нашите услуги, за да се регистрират и съответно да се възползват от една от най-актуалните услуги на системата, а именно да се подават онлайн заявление за директни плащания.


Защо?


 

 

Към настоящия момент всеки земеделски стопанин може да се възползва от услугите на общинските служби по земеделие по местонахождения на стопанствата им, което е безплатно. Също бихте могли и сами да си заявяте площите и животните си, което също е безплатно, като се изисква електронен подпис. Ако търсите специално внимание, съобразено с вашето време и желаете да работите с екип от професионалист с дългогодишен опит, доказали се в сферата, ние предлагаме съветническия пакет – Директни плащания, структуриран в максимална степен спрямо вашите нужди и възможности. като се цели в най-голяма степен да се получи информация за всички възможни и допустими за неговото стопанство подпомагания - под формата на базово подпомагане и еко-схеми.


 

Нашият процес


 
 1. Подаване на заявка и регистриране за получаване на оферта
 2. Наш експерт ще се свърже с вас за уточняване на детайлите на земеделското стопанство (декар, местоположение, вид на отглежданите културите и/или животни)
 3. Получаване на индивидуална оферта не повече от лев на декар.
 4. Наши експерти отиват на терен, като се вземат под внимание засетите площи и допълнителни земи, добавени към стопанството;
  1. 4.1. Екип очертава площите и наклоните;
  2. 4.2. Друг прави бюджетиране, което е индивидуално, според възможните схеми, мерки и интервенции.
 5. Презентират ви се възможностите за получаване на субсидии и задълженията за всяко едно плащане
 6. Представят се базовите цени – Колко бихте могли да получите.
 7. На финала се заявяват площи/животни в СЕУ (система за електронно управление)
 8. Поне четирима души с богата експертиза ще ви съдействат
 

Какво включва пакета:


 
1. Определяне на параметрите на стопанството
 • Проверка на изискванията за активен фермер;
 • Определяне на площта на стопанството по видове НТП - обработваеми земи (ОЗ), трайни насаждения (ТН) и постоянно затревени площи (ПЗП);
 • Определяне на стандартите – ДЗЕС и ЗИУ, които трябва да се спазват, в зависимост от вида на НТП и специфичните наклони на терена на всеки парцел (БЗС), с описание на конктретните условия за спазване;
 • Определяне на броя и видовете животни в стопанството, които могат да бъдат подпомагани;
 • Поети многогодишни ангажименти по мерките по Агроекология;
 • Биологично земеделие;
 • Оценка на вече засетите площи и план на стопанството за целите на диверсификация на културите;
2. Определяне на пакет интервенци за покрепа и финансов план;
 • Определяне на интервенциите, които могат да бъдат заявени за подпомагане – за площи и за животни;
 • Определяне на размера на подпомагането по отделните интервенции и формиране на бюджет от субсидии;
 • Комбинация на интервенциите по директни плащания и агроекология;
 • Преходна национална помощ;
3. Очертаване на земеделските площи за подпомагане
Подтеми:
 • Посещение на терен в стопанството;
 • Определяне на допълнителни площи, извън СЕПП допустимия слой, за които фермерите имат налично правно основание;
 


Заяви пакет
Заявете пакет и ние ще се свържем с вас, за да уточним детайлите.