Български фермерски съюз

 Съюз на прогресивните земеделци


Създадохме Български фермерски съюз с ясната цел да обединим земеделския сектор. През последните години се затвърди мнението, че аграрната политика има непрестанна необходимост от синхронизация спрямо новите политики и най-вече към утвърждаване на отрасъла като устойчив и високоефективен сектор. Ето защо Български фермерски съюз е новият и различен подход, който очертава пътя за нова конструкция на сектора на национално и европейско ниво. И да даде правилния ориентир за развитието на земеделието у нас.


Кои сме ние?

Български фермерски съюз

Създадохме Български фермерски съюз с ясната цел да обединим земеделския сектор. През последните години се затвърди мнението, че аграрната политика има непрестанна необходимост от синхронизация спрямо новите политики и най-вече към утвърждаване на отрасъла като устойчив и високоефективен сектор. Ето защо Български фермерски съюз е новият и различен подход, който очертава пътя за нова конструкция на сектора на национално и европейско ниво. И да даде правилния ориентир за развитието на земеделието у нас.


 Нашите цели са:Обединен земеделски сектор

синхронизация на идеи и мения спрямо новите политики


Развитие на потенциала

чрез логистична, юридическа, информационна и счетоводна подкрепа


Налагане на добри практики

полуляризиране и интегриране на европейски добри практики у нас


Качество и отговорност

регионални структури близо до вас за гарантиране на качествени услуги


Членство в БФС:2-kolective

Колективен член

2-member

Индивидуален член


associate

Асоцииран член

special-member

Почетен членНека заедно направим така, че земеделските стопани, без значение дали са малки, средни или много големи да развият в максимална степен своя потенциал. Да си сътрудничим и постигаме заедно.

Нека заедно направим така, че земеделските стопани, без значение дали са малки, средни или много големи да развият в максимална степен своя потенциал. Да си сътрудничим и постигаме заедно.


Стани наш членНашите партньори