Има ли достатъчно вода за напояване на земеделските площи у нас?

„Напоителни системи“ ще получат одобрение на допълнителни водни количества за напояване на земеделските площи
юни 25, 2024
Свикване на ОС на „ФЕРМЕРСКИ СЪЮЗ-Смолян“ [Покана]
юни 27, 2024