Определена е ставката по еко схемата за разнообразяване на отглежданите култури за 2023 г.

Държавата обсъжда създаването на гаранционен фонд за земеделците срещу природни бедствия
юни 19, 2024
ЕК понижи прогнозите за реколтите от царевица и рапица в ЕС
юни 19, 2024