Свикване на Общо събрание на Български фермерски съюз [Покана]

Български фермерски съюз настоя за създаване на гаранционен фонд за щети в земеделието в писмо до Министъра на земеделието и храните г-н Георги Тахов
май 2, 2024
Фермерско изложение ще се проведе в Бургас
май 7, 2024