Определена е ставката за обвързано подпомагане за протеинови култури за 2023 г.

ПЛАН-ПРОГРАМА на демонстрации по проект „Повишаване знанията и практическите умения на земеделските стопани в….“
април 26, 2024
Български фермерски съюз иска удължаване на срока за подаване на заявления за помощи
април 30, 2024