ПЛАН-ПРОГРАМА на демонстрации по проект „Повишаване знанията и практическите умения на земеделските стопани в….“

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план, за проверките, намаления на плащанията и реда за налагане на административни санкции
април 26, 2024
Определена е ставката за обвързано подпомагане за протеинови култури за 2023 г.
април 29, 2024