Започваме изложението на фермерски продукти в гр. Стара Загора!

До края на март ДФЗ ще пусне допълнителните преразпределителни плащания
март 22, 2024
Copa-Cogeca: Опростете Общата селскостопанска политика, облекчете фермерите
март 22, 2024