Български фермерски съюз организира изложения на местни млечни и фермерски продукти 

Първи прогнози за производство на пшеница в света през 2024 г.
март 12, 2024
Български фермерски съюз участва в конференцията “Европейска сделка за фермерите: Визията на ЕНП за земеделието в Европа”.
март 15, 2024