Фермерите са изключени от консултациите по изготвяне на плановете за управление на риска от наводнения

Пчелари имат 5-дневен срок да подадат заявления за подпомагане
ноември 29, 2023
ДФЗ преведе парите на овцевъди и козевъди за Кампания 2023
декември 5, 2023