Български фермерски съюз официално член на „Copa-Cogeca“

Министерството публикува проекта на процедурата по кандидатстване по ПВУ
октомври 9, 2023