Агроминистерството планира да „освободи“ дребните животновъди от спорно търговско ограничение

Министерството публикува проекта на процедурата по кандидатстване по ПВУ
октомври 9, 2023
Български фермерски съюз иманов управителен съвет
октомври 16, 2023