Предложението за създаването на агрохранителна верига трябва да влезе в закон или в наредба.

Министерство на земеделието и храните публикува наръчник за практическо приложение на ДЗЕС
август 2, 2023
Свикване на Общо събрание на Български фермерски съюз [Покана]
август 22, 2023