Предложението за създаването на агрохранителна верига трябва да влезе в закон или в наредба.