Министерство на земеделието и храните публикува наръчник за практическо приложение на ДЗЕС