Над 3000 малки язовира да се използват за напояване в земеделието