КОПА-КОДЖЕКА и Български фермерски съюз искат дерогации за стандартите за екологично състояние