Български фермерски съюз съобщи, че излизането на Русия от зърнената сделка не се отразява драстично на цените