Български фермерски съюз съобщи, че излизането на Русия от зърнената сделка не се отразява драстично на цените 

С амбиция за близост до фермерите
юли 13, 2023
След края на зърнената сделка пазарът е непредсказуем. За фермерите се очертава сложна година
юли 21, 2023