И Copa покани Български фермерски съюз за пълноправен член на организацията