Български фермерски съюз учреди още две нови структури във Варна и Враца.