Български фермерски съюз Ви кани на втората Национална кампания „Възможности за подкрепа на земеделските стопани – 2023“