Стратегическа цел: По-висока конкурентно способност за родните производители на плодове и зеленчуци